कृषि विभागाच्या योजना


कृषी विषयक योजनांसाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे:


  
  
 
 
 

 

 
 
 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना सन 2020-21

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत- मृद आरोग्य पत्रिका योजना प्रशिक्षणासह प्रात्यक्षिक कार्यक्रम सन 2020-21

परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती)

डॉ. पंजाबरावदेशमुख जैविक शेती मिशन

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व्यापारी पिके अंतर्गत सघन कापूस विकास कार्यक्रम- 2021-22

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD)

परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) 

जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम सन 2021-22